Yasuko Matsuyuki
Kuchibiru, Ai no Sekai

CD-Single, Poster
松雪泰子
口唇
愛の世界
Cl : Polydor
Art Direction, Design by Sumio Takemoto (Graphic Manipulator)

Category: ,

Yasuko Matsuyuki “Kuchibiru” “Ai no Sekai” Yasuko Matsuyuki “Kuchibiru” “Ai no Sekai” Yasuko Matsuyuki “Kuchibiru” “Ai no Sekai”